สสส. เปิดโหลด ‘WIND Training’ แอปฯ ออกแบบกิจกรรมทางกาย ฟรี

สสส. นำความรู้และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI) มาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน ‘WIND Training’ ช่วยออกแบบกิจกรรมทางกายเฉพาะบุคคลให้กับคนไทย ใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย

สสส. เปิดโหลด 'WIND Training'

 ออกแบบ สสส. จับมือร่วมกับโครงการ WIND Training พัฒนา 9 ตารางกิจกรรมทางกายเฉพาะบุคคลในแอปพลิเคชัน WIND Training เพื่อมากระตุ้นให้คนไทย ขยัน ขยับเขยื้อน ลดการเนือยนิ่ง ทำร่างกายให้แข็งแรง ไม่เป็นโรคไม่ติดต่อ NCDs ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการ สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ กล่าวว่า “สสส.ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมกระตุ้นให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นเกราะป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ หรือ NCDs สาเหตุสำคัญต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง 75% ของประชากรไทยและเป็นครั้งแรกของไทยที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ผสานความรู้ทั้งทฤษฎีและแนวปฏิบัติการ มีกิจกรรมทางกายเข้าไว้ด้วยกัน ใช้งานง่าย ปฏิบัติตามได้สนุกสนาน เห็นผลเชิงสุขภาพได้จริง ช่วยลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง มีความปลอดภัยไร้อาการบาดเจ็บหลังปฏิบัติ เหมาะกับทุกเพศทุกวัยและเมื่อปฏิบัติตามตารางกิจกรรมทางกายได้อย่างสม่ำเสมอ  ข่าวออกแบบ ก็เท่ากับมีกิจกรรรมทางกายที่เพียงพอตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ระดับ 150 นาทีต่อสัปดาห์ ร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น พัฒนาความสามารถไปสู่กิจกรรมที่หนักได้มากขึ้น มีสุขภาวะเป็นภูมิคุ้มกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ โปรแกรมนี้ รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีความหลากหลายส่วนบุคคล สามารถเพิ่มกิจกรรมทางกายได้ทุกสถานที่และทุกเวลาโดยเฉพาะในพื้นที่ละแวกบ้าน”