• ศุกร์. มิ.ย. 9th, 2023

สสส. เปิดโหลด ‘WIND Training’ แอปฯ ออกแบบกิจกรรมทางกาย ฟรี

ByJohnny Jackson

ธ.ค. 23, 2022
สสส. เปิดโหลด 'WIND Training'

สสส. นำความรู้และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI) มาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน ‘WIND Training’ ช่วยออกแบบกิจกรรมทางกายเฉพาะบุคคลให้กับคนไทย ใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย

สสส. เปิดโหลด 'WIND Training'

 ออกแบบ สสส. จับมือร่วมกับโครงการ WIND Training พัฒนา 9 ตารางกิจกรรมทางกายเฉพาะบุคคลในแอปพลิเคชัน WIND Training เพื่อมากระตุ้นให้คนไทย ขยัน ขยับเขยื้อน ลดการเนือยนิ่ง ทำร่างกายให้แข็งแรง ไม่เป็นโรคไม่ติดต่อ NCDs ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการ สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ กล่าวว่า “สสส.ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมกระตุ้นให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นเกราะป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ หรือ NCDs สาเหตุสำคัญต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง 75% ของประชากรไทยและเป็นครั้งแรกของไทยที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ผสานความรู้ทั้งทฤษฎีและแนวปฏิบัติการ มีกิจกรรมทางกายเข้าไว้ด้วยกัน ใช้งานง่าย ปฏิบัติตามได้สนุกสนาน เห็นผลเชิงสุขภาพได้จริง ช่วยลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง มีความปลอดภัยไร้อาการบาดเจ็บหลังปฏิบัติ เหมาะกับทุกเพศทุกวัยและเมื่อปฏิบัติตามตารางกิจกรรมทางกายได้อย่างสม่ำเสมอ  ข่าวออกแบบ ก็เท่ากับมีกิจกรรรมทางกายที่เพียงพอตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ระดับ 150 นาทีต่อสัปดาห์ ร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น พัฒนาความสามารถไปสู่กิจกรรมที่หนักได้มากขึ้น มีสุขภาวะเป็นภูมิคุ้มกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ โปรแกรมนี้ รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีความหลากหลายส่วนบุคคล สามารถเพิ่มกิจกรรมทางกายได้ทุกสถานที่และทุกเวลาโดยเฉพาะในพื้นที่ละแวกบ้าน”