ส่องเทรนด์งานดีไซน์ ‘ไต้หวัน’ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลดโลกร้อน

‘ไต้หวัน’ ต้นแบบดีไซน์สินค้า ตอบโจทย์เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยไต้หวันมองไปไกลเกินกว่าคำว่าต้นทุน เมื่อเทียบกับการยอมจ่ายเงินซื้อสินค้าแพงขึ้นอีกนิด แต่แลกกับสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตความเป็นที่ดีขึ้นของทุกคน

ส่องเทรนด์งานดีไซน์ ‘ไต้หวัน’ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลดโลกร้อน

ข่าว ไต้หวันกำลังก้าวสู่ความเป็นสังคมสีเขียวและใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจหมุนเวียน ไปพร้อมๆกับการเปิดโอกาสให้ธุรกิจต่างๆได้แข่งขันกันออกแบบและพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนไต้หวันรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการลดโลกร้อน “ชือ อี-ฉาง” ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยด้านการออกแบบแห่งไต้หวัน (Taiwan Design Research Institute : TDRI) เล่าว่าไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆ มีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด ทุกคนตระหนักถึงเรื่องนี้ และเริ่มหันมาใช้ถุงผ้าและคัดแยกประเภทขยะมาตั้งแต่ 20-30 ปีที่แล้ว ถือเป็นจุดเริ่มต้นการใส่ความคิดและให้ความรู้ประชาชนไต้หวันอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างวงจรการใช้ผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Cycle) ‘กรีนไซเคิล’ ไลฟ์สไตล์เพื่อความยั่งยืน แนวคิดดังกล่าวจุดประกายงานดีไซน์ผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์สังคมและไลฟ์สไตล์คนไต้หวันรุ่นใหม่ ที่มุ่งลดโลกร้อน เดิมไต้หวันมีจุดแข็งอยู่ที่เป็นแหล่งผลิตสินค้า OEM ให้กับแบรนด์ต่างประเทศ มาจนถึงปัจจุบัน ข่าวออกแบบ ไต้หวันเป็นแหล่งผลิตสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์และไอทีแห่งใหญ่ในเอเชีย ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้ มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจไต้หวันเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ไม่ว่าจะผลิตสินค้าใดๆในไต้หวันจะเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตที่ตอบโจทย์ “แนวคิดความยั่งยืน” และให้ความสำคัญเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ไต้หวันอันดับ2โลกด้านรีไซเคิลแก้ว สองทศวรรษที่ผ่านมา การจัดการขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในระดับสากล ซึ่งในสังคมไต้หวันค่อนข้างตื่นตัวในเรื่องนี้มาก ฉาง เล่าว่า ไต้หวันเป็นเบอร์ 2 ของโลก รองจากสวีเดนที่เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องการรีไซเคิลวัสดุที่เป็นเศษแก้ว ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าญี่ปุ่น เพราะไต้หวันเป็นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตหน้าจอแอลซีดี “เมื่อมีขยะจากอุตสาหกรรมประเภทนี้ในปริมาณมาก เราจึงคิดหาวิธีนำกลับรีไซเคิลเป็นสินค้าใหม่ที่ทำจากแก้วประเภทต่างๆ เช่น แก้วน้ำเกรดพรีเมียม งานศิลปะทำขึ้นจากเศษแก้วรีไซเคิลเพื่อใช้ตกแต่งบ้าน แน่นอนว่า ไต้หวันคิดค้นวิธีการรีไซเคิลที่ใช้เทคนิคชั้นสูงและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในกระบวนการผลิต ที่มีความซับซ้อน แต่ได้สินค้าที่สวยงามและมีคุณภาพสูง” ฉาง กล่าว