อัมพร ติวเข้มบิ๊กเขตพื้นที่แห่งใหม่

อัมพร ติวเข้มบิ๊กเขตพื้นที่แห่งใหม่

การศึกษา05101

การศึกษา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา เปิดเผยภายในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การศึกษา  ทั่วประเทศ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ว่า ขณะนี้มีผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ การศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 77 คน และมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯที่สลับสับเปลี่ยน ดังนั้น การศึกษา จึงขอให้โอกาสนี้สื่อสารนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งยังเน้นขับเคลื่อนนโยบาย เรื่องความปลอดภัย การศึกษา โอกาส คุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษา เป็นหลัก  โดยผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯมีหน้าที่ที่ต้องเร่งดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ การศึกษา ทั้งนี้ ในส่วนของงานประจำที่จะมีการปรับเปลี่ยน สำคัญคือเรื่องของโครงสร้าง ที่จะมีการคืนอำนาจการบริหารงานบุคคล จการศึกษา ากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มาให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) การศึกษา เขตพื้นที่ฯ ถือเป็นความท้าทายที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมรองรับ เพราะเดิม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯถูกมองว่ามีปัญหา การศึกษา จึงถูกดึงอำนาจไปให้ กศจ. ดังนั้น การศึกษา ถือเป็นโอกาสการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯจะต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ