เงินประกันรายได้ข้าวงวดที่ 16 พาณิชย์เคาะจ่าย 1 ก.พ. นี้

เงินประกันรายได้ข้าว งวดที่ 16 กระทรวงพาณิชย์ เคาะโอนเข้าบัญชี 1 ก.พ. 2566

เงินประกันรายได้ข้าวงวดที่ 16 พาณิชย์เคาะจ่าย 1 ก.พ. นี้

เศรษฐกิจ นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง งวดที่ 16 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 21-27 ม.ค. 2566 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงส่วนใหญ่สูงกว่าราคาประกันรายได้เกือบทุกชนิดข้าว มีเพียงข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ซึ่งมีเกณฑ์กลางตันละ 13,656.68 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 343.32 บาท สำหรับข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันรายได้ โดยข้าวที่ราคาสูงขึ้นนั้น สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยให้ข้อมูลว่า เป็นเพราะตลาดยังมีความต้องการข้าวขาวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากอิรัก ส่งผลให้ราคาข้าวขาวปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงข้าวหอมปทุมธานีที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการแทนข้าวหอมมะลิที่ราคาส่งออกเพิ่มสูงขึ้น โดยเป้าหมายการส่งออกข้าวในปี 2566 นี้ สมาคมฯ ยังตั้งเป้าไว้ไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาที่ 7.5 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ข่าวเศรษฐกิจ ยังคงรอดูสถานการณ์การปรับตัวของค่าเงินบาทซึ่งขณะนี้ยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างในงวดที่ 16 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 1 ก.พ. 2566 และสำหรับ งวดที่ 1 – 15 ได้จ่ายส่วนต่างไปแล้ว จำนวน 2.59 ล้านครัวเรือน วงเงิน 7,844.16 ล้านบาท

แนะนำข่าวเศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : ตรุษจีนเงินสะพัด 4.5 หมื่นล้านบาท ผู้บริโภคบ่นของแพงขึ้น! ซื้อน้อยลง